Ťažobný priemysel

Od vŕtania po rezanie, od drvenia po tvarovanie, Gulf ponúka výrobok, ktorý vyhovuje každému kovospracujúcemu procesu.

Ponúkame spektrum výrobkov na opracovanie kovov vytvorených tak, aby docielili čistý neporušený povrch a predlžovali životnosť nástroja:

  • čisté oleje na vodnom základe na opätovné tvarovanie kovu,
  • doplnkové výrobky na chladenie kovov a ochranu proti korózii,
  • mazadlá z širokej ponuky Gulf Way môžete využívať na ľahké posúvanie prevádzkových nástrojov,
  • odmasťovacie a čistiace prípravky na prípravu jednotlivých prvkov na maľovanie alebo iné opracovanie.