Ponúkame viac než iní: Palivá Gulf

Celému radu zákazníkov na Slovensku dodávame automobilové palivá a mazivá. Od veľkých nadnárodných spoločností cez regionálne čerpacie stanice, od medzinárodných veľkých dopravcov po poľnohospodárske spoločnosti a stavebné spoločnosti, s našimi výrobkami sme prítomní aj v regiónoch, čo nám umožňuje jednoduché dodávky.

Zameriavame sa na jedno. Na zákazníka. Naše vzťahy zakladáme na dôvere, službách a kvalite. Palivá Gulf zabezpečí pre váš podnik pohonné hmoty a pripraví vaše vozidlo, pričom vyhovie všetkým vašim požiadavkám.