Sieť čerpacích staníc

Gulf na Slovensku

Významným medzníkom v histórii spoločnosti Fuel Traders Corporation je rok 2007. Podpisom zmluvy s Gulf Oil International sa naša spoločnosť drržiteľom licencie pre čerpacie stanice pre Slovenskú. Naším cieľom je vybudovať stabilnú pozíciu značky Gulf na trhu čerpacích staníc s dôsledným napĺňaním filozofie vytvárania dlhodobých vzťahov so zákazníkmi a spolu s ponukou širokej škály kvalitných produktov, profesionálnych služieb, rýchlou odozvou a reakciou na vzniknuté požiadavky poskytovať obchodným partnerom množstvo benefitov výrazne odlišujúcich značku od konkurencie.