Skupina Hinduja Group

Gulf je súčasťou skupiny Hinduja Group, jednej z najväčších diverzifikovaných obchodných skupín na svete. Táto skupina zasahuje všetky svetadiely a jej kancelárie pôsobia v mnohých kľúčových svetových veľkomestách, zamestnáva viac než 70 000 ľudí.

Skupina Hinduja Group je starostlivým ochrancom vysoko kvalitných výrobkov skupiny Gulf ako aj ich originálneho pôvodu. Pod jej vedením Gulf silnie a zároveň s vášňou rozvíja dedičstvo značky Gulf.

Skupinu Hinduja group založil Shri P.D Hinduja v roku 1914. V súčasnosti pôsobí v 35 krajinách v rozličných priemyselných odvetviach. V roku 1944 vznikla nadácia Hinduja Foundation na podporu charitatívnych a filantropických aktivít.