Udržateľnosť

Gulf Oil International už neprevádzkuje žiadne ropné polia, plynovody alebo rafinérie, ktoré sú tak často hlavnou príčinou environmentálnych obáv. Všetky palivové a ropné distribučné systémy sú navrhnuté tak, aby sa vyhlo úniku produktu. V prípade nepredvídateľnej nehody je zabezpečená kontaminácia každej rozliatej látky takým spôsobom, aby priamo na mieste nehody bolo možné vykonať náležité nápravné opatrenia.