Ocenenia

Vďaka plneniu našich záväzkov voči klientom na celom svete sme v rámci prestížneho oceňovania Global Energy Oil and Gas Awards 2016 získali pomenovanie „Downstreamová ropná spoločnosť roka 2016 – Veľká Británia (Downstream Oil Company of the Year 2016 – UK). Gulf Oil je skutočným oceneným partnerom vášho podnikania.

Prostredníctvom svojich aktivít zameraných na trh Gulf skutočne dosahuje pružnosť a flexibilitu bez dodávateľských prevádzok, čo podľa vysvetlenia Franka Ruttena, podpredsedu GOI, umožňuje spoločnosti udržať jej stabilitu aj napriek celosvetovej ropnej kríze.

“Ako skupina zameraná na trh je skupina Gulf Oil International imúnna voči niektorým výkyvom cien surovej ropy, čo znamená, že pokiaľ mnohé firmy sa sústreďujú len na znižovanie cien a celkovú ziskovosť, my sme schopní investovať do nových technológií a otvárať sa novým ideám.“ Investovanie do marketingu, výskumu a vývoju infraštruktúry, napr. do zmiešavacích závodov, zabezpečuje náš priebežný úspech. Nebojíme sa investovať, aby sme neskôr zožali, čo sme zasiali. Ako súčasť tohto prístupu sa vždy snažíme o spätnú väzbu od zákazníka a realizáciu zmien, ktoré zaistia, že zákazníci dostanú služby, ktoré potrebujú.